Ska det vara så svårt att hitta ett kundregister som passar vårt sätt att jobba?

  • Funktioner saknas
  • Onödiga fält
  • Krångligt
  • Fungerar dåligt

Då kanske du ska utveckla ett eget! Det är nu möjligt utan att kosta en massa pengar och tid. Å du kan börja helt själv – SNART!


Problem och lösning

Problemet är att det inte finns något dataprogram som passar alla. Program innehåller för många och fel funktioner, det saknas eller är för många uppgifter som ska fyllas i. Kundregister är gamla, krångliga eller fungerar dåligt för den egna verksamheten.
Lösningen: ska det inte gå att bara lägga ut rutor för den information vi vill ha och sedan börja mata in? Det är just ett sånt program som håller på att utvecklas nu.

Skapa kundregister i Microsoft Access

Läs mer om hur du enkelt kan skapa egna dataprogram och enklare registerprogram helt utan att behöva programmera.
Mer information finns på Registerprogram.se!